СИНИША ТЕМЕРИНСКИ
сажета радна биографија


Дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 1982. године. Ради за Републички завод за заштиту споменика културе као спољни сарадник од 1982. до 1988. године, а у сталном радном односу је у Републичком заводу од 1988. године до данас.

Током три деценије рада бави се заштитом културне баштине као:

- УРБАНИСТА

План детаљне регулације археолошког налазишта Лепенски Вир - одговорни урбаниста и руководилац тима,
Регулациони план заштићеног подручја манастира Каленић - одговорни урбаниста и руководилац тима,
План детаљне регулације простора Рајково у Мајданпеку - одговорни урбаниста,
Урбанистичко-архитектонско уређење подручја Кнез Михаилове - одг. пројектант,
Урбанистичко-архитектонски пројекти за прилаз природним добрима Ваља Прераст и Бели Изворац код Мајданпека - аутор и пројектант,
Студија изводљивости уређења туристичког простора Рајково - члан ауторског тима,
Студија изводљивости за проглашење туристичког простора Голубац - члан тима,
Студија изводљивости за проглашење туристичког простора Лепенски Вир - члан тима,
Програм за обнову манастира и уређење села Бањска - ауторски тим,
Урбанистичко-архитектонско уређење градског jезгра Брчког - ауторски тим,
Урбанистичко-архитектонско уређење старог језгра града Земуна - ауторски тим,
Урбанистичко-архитектонско уређење трга и пешачке зоне у Зајечару - ауторски тим,
Пројекат уређења заштићене околине и порте манастира Каленић - ауторски тим,
Урбанистичко-архитектонско уређење трга и пешачке зоне у Нишу - ауторски тим,
Програм обнове манастира Љубостиња и уређења заштићеног подручја - ауторски тим;

- ПРОЈЕКТАНТ

Пројекти свих објеката на подручју Лепенског Вира - ауторски тим и руководилац,
Конзервација и реконструкција Пећке патријаршије - руководилац пројекта и радова,
Санација Споменика на Авали - аутор и руководилац пројекта,
Санација војничког гробља Зејтинлик - аутор и одговорни пројектант,
Идејни и главни пројекат уређења Рајкове пећине код Мајданпека - ауторски тим,
Стална поставка Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад - ауторски тим,
Идејни пројекат уређења поставке Музеја рударства - ауторски тим,
Пројекат уређења центра насеља Рудна Глава - одговорни пројектант,
Пројекти заштите и презентације манастира Довоља - аутор и одговорни пројектант,
Уређење Археолошког парка у Милет башти у Пљевљима - аутор и пројектант,
Пројекти Завичајног музеја и Градске библиотеке у Пљевљима - аутор и пројектант,
Пројекат ризнице манастира Бање код Прибоја - руководилац пројекта,
Пројекти санације и презентације свих објеката и порте манастира Каленић - аутор и руководилац радова,
Уређење ризнице у манастиру Свете Тројице у Пљевљима - аутор и пројектант,
Реконструкција цркве Свете Петке у Пљевљима - аутор и пројектант,
Пројекат нових објеката у манастиру Озрен - аутор и пројектант,
Пројекат манастира у Националном парку Нијагарини водопади - ауторски тим,
Санација и реконструкција Горње испоснице код Студенице - аутор и пројектант.

- ТЕОРЕТИЧАР

Пројекат утврђивања стања и потребних радова на заштити и уређењу непокретних културних добара од изузетног значаја - аутор,
Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији, на подручју Рајково - ауторски тим,
Израда интерактивне базе непокретних културних добара Србије - ауторски тим,
База непокретних културних добара на Косову и Метохији - ауторски тим,
Предлог методологије утврђивања стања непокретних културних добара на територији Србије са предлозима мера заштите - аутор,
Предлог методологије утврђивања посредне штете на непокретним културним добрима од дејства ваздухопловних експолозивних средстава - ауторски тим,

Преко 25 чланака о заштити и презентацији непокретних културних добара и методологији рада на њима у стручним часописима и зборницима (Гласник Друштва конзерватора Србије, Саопштења, Review of the National Center for Digitization...);

- МЕНАЏЕР - КООРДИНАТОР

За све наведене пројекте и реализације, финансијска средства су обезбеђена конкурсима, личном иницијативом, израдом студија и пројеката, тако да они нису оптерећивали буџет Републичког завода за заштиту споменика културе, а инвестициона вредност изведених радова већ годинама премашује укупну вредност радова Републичког завода, финансираних из буџета Републике Србије.

ОСТАЛЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

- ЛИЦЕНЦЕ

Члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије,
Има лиценце урбанисте, пројектанта и извођача радова Инжењерске коморе Србије.

- НАГРАЂЕНИ ПРОЈЕКТИ У КОЈИМА ЈЕ УЧЕСТВОВАО:

Прва награда на конкурсу за традиционалну шумадијску кућу (2013),
Награда Вечерњих новости за ауторску архитектуру за Лепенски Вир (2011),
Прва награда на мeђyнapодном конкурсу за уређење градског jезгра Брчког (2003),
Прва награда на конкурсу за уређење порте манастира Грачаница (2003),
Прва награда на конкурсу за уређење старог језгра града Земуна (2002),
Прва награда на Урбанистичком салону у Нишу, за реализован пројекат уређења централне зоне Ниша (1995),
Прва награда на конкурсу за уређење главног трга и пешачке зоне у Зајечару (1996),
Прва награда на конкурсу за уређење главног трга и пешачке зоне у Нишу (1991).