Клингонске хронике 2008

НЕЗНАНИ ЈУНАК НА АВАЛИ & УМИЉАТО ЈАГЊЕ СА ДВЕ СИСАЉКЕ

Пројекат за санацију Споменика Незнаном јунаку је доживео занимљиву трансформацију. Као и остали пројекти који су били предвиђени за финансирање, нашао се на мети актуелне политике заустављања непожељних радова...
ИПАК, Републички завод за заштиту НИЈЕ МОГАО ДА ПОНИШТИ пројекат који има сагласност Министарства културе, али је могао да поручи други, од Грађевинског факултета. И то само део пројекта Републичког завода (колико већ може да уради једна кућа без лиценце за споменике културе). Пројекат Републичког завода је наплаћен од Министарства рада и социјалне политике, а сада ће пројекат Грађевинског факултета за исти објекат да се наплати поново, ваљда од Министарства културе!?! Тако ће УМИЉАТА буџетска установа да СИСА два буџета за истог Незнаног јунака: буџет Министарства рада (480.000 динара за комплетан пројекат - санација, статика, електрика, саобраћај, хортикултура, водовод и канализација) и буџет Министарства културе (1.180.000 динара само за нови статички део пројекта)...
Вероватно ни порески обвезници немају ништа против вишеструких сисаљки, кад су умиљате...

Предвиђено финансирање санације Споменика на Авали у висини од 43 милиона динара је пало у воду за 2008. годину. Политика заустављања непожељних радова је однела још једну победу. Над ким? Да ли се цела прича око Авале завршава тако што на крају Незнани јунак још једном страда? (Њему су у џепу нашли два петопарца, па су по томе знали је српски војник, а историја пројекта санације говори да почива у Србији...)

Историја Пројекта САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕНИКА НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ НА АВАЛИ, који је израђен у Републичком заводу за заштиту споменика културе (бр. 41/15 од 29.10.2004):


КО је радио Пројекат:

Одговорни пројектант: Синиша Темерински, арх.
Пројектант санације и конзервације: Марија Јовин, арх.
Пројектант санације и реконструкције обилазног пута: Душан Пачић, дипл. инж. грађ.
Пројектант статике: Ненад Киш, дипл. инж. грађ.
Предлог санације и конзервације камена: мр Весна Матовић, дипл. инж. геол.
Предлог конзерваторских мера: Милорад Ивковић, акад. вајар, конзерватор-рестауратор
Пројектант реконструкције електро-инсталација и осветљења: Никола Чича, дипл. инж. ел.
Пројектант реконструкције инсталације водовода: Владан Малешев, дипл. инж. грађ.
Пројектант реконструкције зеленила: Анђелка Јевтовић, дипл. инж. пејз. арх.
Геодетска подлога: Предузеће ПЛОТ-ТРАДЕ, Београд

 

КАКО је рађен Пројекат:

2002... 28. јануар - Израда процене стања и програма радова за санацију Споменика Незнаном јунаку на Авали (С. Темерински, М. Јовин, Д. Пачић, бр. 60/1 од 28.01.2002) - предато Министарству за социјална питања, на српском и енглеском језику, за потребе прикупљања донација са радове на Споменику;

2003... 23. јануар - Израда Програма радова на санацији Споменика Незнаном јунаку, са апроксимативним предрачуном (бр. 50/1 од 23.01.2003) - упућено Министартву културе на захтев помоћника министра;

2003... 3. јул - Склопљен уговор између Републичког завода и Министарства за социјална питања (бр. 466/1 од 3.07.2003) за десет споменика из ослободилачких радова; Споменик на Авали је изостављен и поред договора са помоћником министра;

2003... 18. јул - Анекс Уговора Завода и Минитра за социјална питања за споменике међу којим је и Авала, на суму од 780.000 динара - потписан од стране Завода (бр. 466/2 од 18.07.2003);

2003... 7. август - почело геодетско снимање Споменика на Авали;

2003... септембар-октобар - Теренски рад С. Темеринског, М. Јовин и Д. Пачића - за ангажовање студената-сарадника нема средстава, јер је по Уговору "уплаћено у маси", па директор не зна да ли ту има и Авале... Пројектанти сами обављају сва архитектонска мерења и снимања. Ископ сонди на горњем платоу је урађен као донаторски рад Србијашума, пројектанти су позајмили камион за превоз позајмљених мердевина од 11 метара до Авале, пренели их до Споменика, помоћу конопца се попели на кров да утврде стање оловног покривача... Подршка Завода је евидентна: шеф Архитектонског одељења Миладин Лукић одузима одговорном пројектанту преносни рачунар (који је овај користио 5 година) зато што "треба и другима"...

2003... 13. октобар - Састанак у Заводу за заштиту споменика културе града Београда: ВД Вера Павловић Лончарски одбила да уступи Републичком заводу документацију за израду Пројекта санације Споменика Незнаном јунаку, са образложењем да је градски Завод нема (састанку присуствовали Вера П. Лончарски, Марко Омчикус, Весна Петровић, С. Темерински);

2003... 6. новембар - Склопљен Анекс уговора Републичког завода и Министарства за социјална питања (393/99 од 6.11.2003) - за израду Главног пројекта санације Споменика Незнаном јунаку на Авали, за 480.000 динара;

2003... 21. новембар - Склопљени уговори са пројекатнтима и за анализу узрока оштећења камена. Због одлагања уговарања и одуговлачења са уплатама за пројекат, сарадници су принуђени да у току децембра и јануара раде по лошим временским условима на Авали;

2004... 26. фебруар - Минитарство културе је донело Решење о мерама техничке заштите за израду пројекта санације Споменика на Авали (бр. 7/267 од 26.02.2004);

2004... 3. март - Пројекат је завршен и предат на потпис директору Марку Омчикусу;

2004... 8. јун - Пет примерака предатог пројекта је нестало код директора Омчикуса, нису потписани и нису враћени пројектантима... Наводно постоје "примедбе Архитектонског одељења", које се без пројектаната састало и прегледало пројекат...

2004... 29. октобар - Архитектонско одељење у присуству пројектанта прегледа пројекат, а директор Гордана Марковић потписује нових 5 примерака Пројекта санације Споменика Незнаном јунаку на Авали и пројекат добија сагласност Министарства културе... Четири примерка пројекта је упућено Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, а један примерак је остао у Планотеци Републичког завода. Започет је процес уговарања извођења радова на Споменику. Ипак, због недостатка средстава и краја грађевинске сезоне, радови нису изведени...

 

2008... март-април - договори између Министарства рада и социјалне политике и Републичког завода о реализацији Пројекта санације Споменика на Авали... Потребно је пројекат допунити лиценцом коју Републички завода нема и да се пријави почетак радова...

2008... 19. март - Интервју помоћника министра у Министарству рада и најава реализације пројекта санације Споменика на Авали у вредности од 21 милиона и да ће радови почети одмах...

2008... април - пошто Републички завод нема лиценцу за рад на споменицима од изузетног значаја Министарство рада је позвало Албо-инжењеринг да уради пројекат Санације споменика на Авали. Албо-инжењеринг је прихватио да пројекат изради као донацију, али је Републички завод одбио да Министарству рада изда услове за израду пројекта. Тиме је Министарство рада спречено да поручи и добије пројекат... (Републички завод vs Министарство рада)

2008... мај - Републички завод ће сопствени пројекат, који има сагласност Министарства културе (Републички завод vs Министарство културе), заменити новим, млађим и модернијим... Непожељни пројектанти ће бити замењени новим, осим геолога Весне Матовић, која је после разговора са директорком Републичког завода одбила да потпише сопствени Извештај (који је израдила и наплатила 2003. године), али ће вероватно за нови пројекат израдити нови Извештај... Директор Републичког завода консултује и део Архитектонског одељења (М. Лукић, С. Вукадиновић, М. Нешковић) који износе примедбе на постојећи пројекат: Не сме да буде А3 формата (!), не сме да има сличицу-иконицу - лого пројекта (!!), нису предати планотеци оригинали цртежа на паусу (!!!), не може да се користи полиуретан за санацију, није дозвољено брушење камена, текст о историји Споменика не ваља... и има једна длака између 15. и 16. стране...

 

КАКО је завршио Пројекат:

Пројекат САНАЦИЈЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ СПОМЕНИКА НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ НА АВАЛИ, рађен у Републичком заводу од 2002. до 2004. године, биће изједначен у непостојању са осталим пројектима Архитектонског одељења Републичког завода за заштиту споменика културе...

У складу са актуелном политиком заустављања непожељних радова, поништени су минули рад пројектаната и пројекти санације и рестаурације Споменика Незнаном јунаку на Авали:
Пројекат санације и заштите Маузолеја,
санације платоа и прилазних стаза и степеништа.
статичке санације,
реконструкције електроинсталација и осветљења,
реконструкције водовода,
реконструкције хортикултурног уређења и
реконструкције обилазног асфалтног пута.

Сви ови радови су могли да се изведу у 2008. години и за њих су била обезбеђена средства у износу од 43 милиона динара...

Зашто се поништава нешто што је већ урађено? Зар нема довољно незаштићених споменика да се ради? Када ће Републички завод урадити пројекте за оних 200-300 споменика за које је надлежан, ако се годину дана бави само већ урађеним пројектима и започетим радовима? Рећи ће да није било пара? (Паре леже на путу - код НИП-а, Мин. вера, Мин. економије, Мин. рада, за које је потребно израдити пројекте и конкурисати - али се поносни конзерватори сагињати неће: "Дајте их нама, па ћемо ми видети ша ћемо да радимо".) Пројекти Лепенског Вира и уређења зоне Кнез Михаилове улице су се отргли, али Градац и Авала нису...

Да ли ће после авалског пројекта доктрина ЗАУСТАВЉАЊА НЕПОЖЕЉНИХ РАДОВА отићи у историју српске конзервације или има још шта за заустављање и поништавање? Да ли ће остати нешто да се ради, осим пескарења студеничке фасаде и систематских археолошких истраживања у манастиру Градац?

Изрека 1: Познато да људи могу због (нпр. комшије) Јована да мрзе и светог Јована. Али мрзети због некога и Незнаног јунака је очит помак... (Квалитет је обезбеђен, кад се упаре два И: идиотлук и инат).

Изрека 2: Позната је жеља да "комшији (колеги) цркне крава". Некоме је то важније него да има сопствену краву. Може се замислити да неко има такве мисли и мотиве деловања, може се замислити како се осећа онај коме помогну да му цркне крава... Али, да ли се неко сетио краве? Шта је са Спомеником Незнаном јунаку на Авали?


Манастир Пећка патријаршија

Манастир Бањска

Манастир Градац

Велика ложа "ЧУВАРИ ВЛАГЕ"

Spaghetti институт

Национални инвестициони план и КИЗА МЕНТОЛ

Друштво конзерватора Србије

Хидра, Хидро и мали Осми путници...

ОБДУКЦИОНИСТИ и таоци "угроженог културног бетона"


ПОЧЕТНА